Hammersta Tegelverk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Tegelverket anlades 1929 vid Skepparviken för att utnyttja den lera som där fanns. Fabriken brann året därpå men byggnaderna återuppfördes. Fabriken var oljeeldad och automatiserad. Tillverkningen bestod av klinkerplattor för golv, bl a så utvecklades en halkfri platta. Den halkfria plattan gjordes av glas, sand och lera under åren 1937-39. Sanden togs från Lemunda vid Vättern på fartyg. På grund av oljebrist under kriget lades tillverkningen ned 1939.

Verksamhet aktiv: 1929 - 1939

Anläggningar:
Namn: AB Hammersta Tegelverk
Kommun: Nynäshamn
Fastighets beteckning: Skepparviken 1:1

Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Eric. Tegelbruk i Sverige: En branschinventering: Rapport RAÄ 1987:5. Stockholm 1987.

Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 60Tillbaka