AB Walla Gård

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: 1929 började Olof Wicander experimentera med dessertosttillverkning. Med hjälp av fransmannen Alexander Hablé togs en ny osttyp fram som döptes till ”Crème Chantilly”. Tillverkningen i industrielll skala började 1934-35. Mejeriet byggdes ut 1950 och sysselsatte som mest ett 20-tal anställda. På 50-talet gick detåt 3 sändningar à 4000 liter grädde i veckan. Verksamheten har sedan dess minskat i omfattning. 1975 sysselsattes 8 personer. Personalen kommer från gårdarna runt omkring.

Verksamhet aktiv: 1929 - fore 1980

Anläggningar:
Namn: AB Walla Gård
Kommun: Nynäshamn
Fastighets beteckning: Valla 4:1

Källor, tryckta:
Industriminnen i Nynäshamns kommun, Westerdahl, Anders, 1982, Länsstyrelsen i Stockholms län, s 62Tillbaka