Viksbergs tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Tegeltillverkning. Tegelbruket tillhörde de medelstora i fråga om tegelleveranser. Verksamheten gick i likvidation 1917.

Verksamhet aktiv: fore 1765 - 1917

Anläggningar:
Namn: Viksbergs tegelbruk
Kommun: Salem
Nuvarande funktion: Fabriken brann 1942, flera byggnader blev lågornas rov. Dessa revs kort därefter.

Källor, tryckta:
Bornhall, Ingrid, Industrier och näringar, skolbyggnader, folkrörelsebyggnader samt byggnader för vård och rekreation: underlag för kulturminnesvårdsprogram för Salems kommun: del 1: Uppsatser, 1986, s 4 Kennerstedt-Bornhall, Ingrid, Norra Salem, Kulturhistoriska miljöer, 1994Tillbaka