Engströms hönseri

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Verksamheten startades 1930 i en tvåvånings byggnad på Pilvägen vid Vilhelmsro och byggdes ut 1941. Därefter övertog Sanova, en kartongfabrik, lokalerna.

Verksamhet aktiv: 1930 -

Anläggningar:
Namn: Engströms hönseri
Kommun: Salem
Adress: Pilvägen

Källor, tryckta:
Bornhall, Ingrid, Industrier och näringar, skolbyggnader, folkrörelsebyggnader samt byggnader för vård och rekreation: underlag för kulturminnesvårdsprogram för Salems kommun: del 1: Uppsatser, 1986, s 7Tillbaka