Icopal AB/Johan Ohlssons Tekniska fabrik

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Joh. Ohlssons Tekniska fabrik tillverkade karbolsyra, naftalin, tjärpapp m m. Företaget grundades 1859 av Johan Ohlsson vid Mäster Samuelsgatan 80. Johan Ohlsson utvecklade metoder att använda stenkolstjäran som bildades vid lysgastillverkningen. Utvecklade desinfektionsmedlet Lysol, kreosotolja och senare bakelit. Utflyttningen till Ulvsunda skedde 1917 och takpappstillverkningen började 1917-18. (Industrimiljöer i Stockholm - Ytterstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 548-549). Takpappstillverkningen byggde vidare på företagets tidigare tillverkning av produkter baserade stenkolstjäran som var en restprodukter från lysgastillverkningen. Den ursprungliga anläggningen på Mäster Samulesgatan låg mitt emot Klara Gasverket. Företagets äldre historia se: Johan Ohlsson 1833-1910 : tekniker och medborgare Stockholm, 1959. Enligt S:son Frey, Guy: AB Johan Ohlssons tekniska fabrik 1859-1959 så startade takpapptillverkningen 1920 och 1928 hade firman utvecklat egna tekniska lösningar för tillverkningen. När företaget blev en del av det danska företaget Icopal är oklart. I företagshistoriken från 1959 (se ovan) nämns inte Icopal (jmfr: www.icopal.se/om_icopal/icopals_historia.aspx). Företaget Icopal finns kvar 2008, huvudkontor i Malmö. se: www.icopal.se

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Icopal AB
Kommun: Stockholm; Ulvsunda Indsutriområde
Fastighets beteckning: Lyftkranen 1 (1980); Rostugnen 6 (2008)
Adress: Johannesfredsväggen 4-8
Nuvarande funktion: Rivet (Ortofoto 2006)
Utrustning kvar: Rivet (Ortofoto 2006)

Historisk beskrivning av anläggningen:

Takpappstillverkning. En produkt som byggde vidare på företagets tidigare tillverkning av produkter baserade stenkolstjäran som var en restprodukter från lysgastillverkningen.

En del av byggnader uppförda 1917-19 i anslutning till att företaget flyttade till området.

Företaget Icopal finns kvar 2008, huvudkontor i Malmö.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Ytterstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 548-549; även på Stockholmskällan www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_22.pdf pdf sid nr 21-22

S:son Frey, Guy: AB Johan Ohlssons tekniska fabrik 1859-1959 (26 s). i Bromma Hembygdsförenings årsskrift 1959

Johan Ohlsson 1833-1910 : tekniker och medborgare Stockholm, 1959

Källor, otryckta:
x

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_22.pdfTillbaka