Parklunds handelträdgård

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Trädgårdsodling.

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Parklunds trädgård
Kommun: Salem
Adress: Uttringevägen 71

Källor, tryckta:
Bornhall, Ingrid, Industrier och näringar, skolbyggnader, folkrörelsebyggnader samt byggnader för vård och rekreation: underlag för kulturminnesvårdsprogram för Salems kommun: del 1: Uppsatser, 1986, s 9Tillbaka