Hansson Kyl AB

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Hansson Kyl AB, montage och installltioner av kylanläggningar, lager, kontor Urspr. verksamhet: AB Rostfria Arbeten. Tillverkade diskbankär, lådor, behållare m. m. Firman startades i början av 1940-talet, har sedan 1962 namnet Hansson Kyl AB. Flyttade 1978 från lokaler på Ynglingaggatan 20 till den nuvarande (1979) adressen.

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Hansson Kyl AB
Ägare: Hansson Kyl AB
Kommun: Stockholm; Ulvsunda industriområde
Fastighets beteckning: Elementet 7
Adress: Ulvsundavägen 110
Nuvarande funktion: Annan. Fastighetsägare (2008): AXTRONIC AB, ULVSUNDAVÄGEN 110, 168 67, BROMMA
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

Hansson Kyl AB, montage och installltioner av kylanläggningar, lager, kontor
Urspr. verksamhet: AB Rostfria Arbeten. Tillverkade diskbankär, lådor, behållare m. m.
Firman startades i början av 1940-talet, har sedan 1962 namnet Hansson Kyl AB.
Flyttade 1978 från lokaler på Ynglingaggatan 20 till den nuvarande (1979) adressen.

Byggnaden från 1936-39 uppförd AB Rostfria Arbeten.
Byggnaden kvar (ortofoto 2006)
Byggnaden från 1961 påbyggd (ortofoto 2006).

Företaget finns kvar på men med adress till grannfastigheten (Elementet 8: jmfr AB Fructus under Livsmedel)
Hansson Kyl AB
Box 11094
161 11 Bromma
Besöksadress: Ulvsundavägen 108
se t ex: http://www.byggbasen.com/ftg/hansson_kyl_ab/13234.html


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Ytterstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 532-533 se även Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_22.pdf pdf sid nr 5-6

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_22.pdfTillbaka