AB Fructus fabriker

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: AB Fructus fabriker/extraktfabrikation till livsmedelsindustrien (t ex till Pommac) Essensfabriken Fructus grundades 1919 av fabrikör A. Lindahl "Lazarolkungen". Fabriken hade sina första lokaler på Nybrogatan 15. Ändrade namnet i början av 1930-talet till AB Fructus fabriker. 1991 såldes delar av AB Fructus Fabriker till Flavoring i Norrköping som också tog över tillverkningen av många av extrakten för läskedrycksindustrin. Produktionen som berörde juice, måltidsdryck och saft förvärvades av tidigare anställda på Fructus. Det företaget tog namnet FRUKTJUICE AB. (se:http://www.fruktjuice.se/om.htm)

Verksamhet aktiv: 1919 -

Anläggningar:
Namn: AB Fructus fabriker
Kommun: Stockholm, Ulvsunda Industrimoråde
Fastighets beteckning: Elementet 5 (1979); Elementet 8 (1984)
Adress: Ulvsundavägen 108
Nuvarande funktion: Okänd. Byggnaderna kvar (ortofoto 2006)
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

Verksamheten::
AB Fructus fabriker/extraktfabrikation till livsmedelsindustrien (t ex till Pommac)
Essensfabriken Fructus grundades 1919 av fabrikör A. Lindahl "Lazarolkungen".
Fabriken hade sina första lokaler på Nybrogatan 15. Ändrade namnet i början av 1930-talet till AB Fructus fabriker.

Anläggningen innehöll (1979) även kontor för Gränges Aluminium
För en mer omfattande beskrivning se: Värdefulla industrimiljöer (Stockholms Stadsmuseum 1984) sid 105-115

Byggnaderna:
Industrianläggggning av särskilt industrihistoriskt och arkitekturhistoriskt intresse.
1939-40 arkitekt Ture Wennerholm, konstruktör Hjalmar Granholm
1960-79 ombyggnader .

Byggnaderna kvar (ortofoto 2006)

Här finns i dag (2008)
Hansson Kyl AB
Box 11094
161 11 Bromma
Besöksadress: Ulvsundavägen 108
som tidgare låg på grannfastigheten Elementet 7, Ulvsundavägen 110
(jmfr Byggmaterialindsutri: Hansson Kyl AB )
se t ex: http://www.byggbasen.com/ftg/hansson_kyl_ab/13234.html

Fastighetsägare (2008)
ULVSUNDA P.M.S.ASSETS AB,
ERIKSBERGSGATAN 10, 114 30, STOCKHOLM


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Ytterstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 530-531 se även Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_22.pdf pdf sid nr 3-4

Värdefulla industrimiljöer (Stockholms Stadsmuseum 1984) sid 105-115 se även Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Vardefulla_Industrimiljoer_I_Stockholm_1984_04.pdf pdf sid nr 1-11

Källor, otryckta:
Arkiv (1920 - 1961) finns hos Centrum för näringslivshistoria se: http://www.naringslivshistoria.se

Läs mer: En läskande historia! Radioaktivt mineral-vatten, Pommac, Sveriges första Cola med mera! se: http://www.naringslivshistoria.se/Global/Pdf/Tidskriften/foretagsminnen_2004_No4.pdf

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Vardefulla_Industrimiljoer_I_Stockholm_1984_04.pdf

http://www.naringslivshistoria.se/Global/Pdf/Tidskriften/foretagsminnen_2004_No4.pdfTillbaka