Orto Novo växthusodling AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Odling av örter och sallater. Verksamheten är en avknoppning av det enskilda bolaget Rödsten trädgård (verksamt på Rödsten från 1979 till 1988).

Verksamhet aktiv: 1988 - efter 1999

Anläggningar:
Namn: Orto Novo Växtodling AB
Kommun: Ekerö
Fastighets beteckning: Nyckelby
Adress: Nyckelby

Referenser:
http://www.novo.se/Historia.aspxTillbaka