BPA glasmästeri, röravdelning, plåtslageri

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: BPA glasmästeri, röravdelning, plåtslageri. BPA smidesverkstad till 1967, då den nuvarande (1979) verksamheterna flyttade in i huset.

Verksamhet aktiv: 1939 -

Anläggningar:
Namn: BPA glasmästeri, röravdelnig, plåtslageri
Ägare: BPA
Kommun: Stockholm; Ulvsunda industriområde
Fastighets beteckning: Elementet 1
Adress: Ulvsundavägen 106
Nuvarande funktion: okänd (annan ägare 2008 än 1979)
Utrustning kvar: okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

BPA glasmästeri, röravdelning, plåtslageri.
BPA smidesverkstad till 1967, då de nuvarande (1979) verksamheterna flyttade in i huset.

Byggnaden: Byggnadens gatufasad var tidigare till storre delen glasad. Vid ombyggnaden
1967 ersattes glaset med betongplattor.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Ytterstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 528-529 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_22.pdf pdf sid nr 1-2

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_22.pdfTillbaka