Tyresö Kött & Vilt AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Småskalig styckningsanläggning. Företaget startades 1988 av två styckare. Sedan 2008 har företaget en ny ägare.

Verksamhet aktiv: 1988 -

Anläggningar:
Namn: Tyresö Kött & Vilt AB
Kommun: Tyresö
Adress: Strömfallsvägen 39

Referenser:
http://www.slv.se/sv/grupp2/Livsmedelskontroll/Livsmedelsanlaggningar/EU-godkanda-anlaggningar/Section-I/Smaskaliga-styckningsanl/

http://www.tyresokottochvilt.com/2.htmlTillbaka