Spånga ved- och brädgårdar

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Spånga ved- och brädgårdar, beställningssnickerier. Spånga brädgård och snickeri startade omkring 1918-20.

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Spånga ved- och brädgårdar
Kommun: Stockholm; Solhem
Fastighets beteckning: Vitgröet 12
Adress: Spånstigen 27-29
Nuvarande funktion: Rivet. Här står idag (2008) ett modernt kontorshus (ortofoto 2006)
Utrustning kvar: Rivet.

Historisk beskrivning av anläggningen:

Spånga ved- och brädgårdar, beställningssnickerier.
Spånga brädgård och snickeri startade omkring 1918-20.

Byggnaderna rivna. Här står idag (2008) ett modernt kontorshus (ortofoto 2006)


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Ytterstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 512-513 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_17.pdf pdf sid nr 3-4

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_17.pdf

http://www.bygma.se/om_bygma_se/anlaeggningshistoria/Tillbaka