Fogdö Lax AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Matfiskodling. 1984 producerades drygt 2 ton regnbågslax, år 2007 var produktionen ca 50 ton.

Verksamhet aktiv: 1984 - efter 1999

Anläggningar:
Namn: Fogdö Lax AB
Kommun: Norrtälje
Adress: Fogdö 810

Referenser:
http://www.fogdolax.se/Default.aspx?tabid=855Tillbaka