Wästerlunds charkuterifabrik

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Wästerlunds charkuterifabrik

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Wästerlunds charkuterifabrik
Kommun: Stockholm; Södra Hammarbyhamnen
Fastighets beteckning: Proppen 4
Adress: Hammarbyvägen 28
Nuvarande funktion: okänd
Utrustning kvar: okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

I fastigheten fanns (1979) flera verksamheter utöver Westerlunds charkuterifabrik:
Aare seriagrafi/tryckeri, lager, Kihlgren TV och Radio, kontor, MC-tjänst.

Svårbedömt om det är samma byggnad som står kvar (ortofoto 2006).


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Ytterstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 466-467 även på Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_11.pdf pdf sid nr 9-10

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_11.pdfTillbaka