Barkarby Plåt AB

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Byggnadsplåtslageri.

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Barkarby Plåt AB
Kommun: Järfälla
Adress: Februarivägen 16

Referenser:
http://www.barkarbyplat.se/

http://www.kompass.com/profil/I_sv_N_SE255137/255137Tillbaka