Mölnbo marmorbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Grundat av K Otto Petterson Bröt och bearbetade egen och från italien importerad marmor. Efter 1956 tillverkning av mortlar och prydnadsföremål. 1928 som mest 45 anställda, 1948 30 anställda.

Verksamhet aktiv: 1926 - 1956

Övrigt: Kallas även Övre brottet, övre berget.

Anläggningar:
Namn: Mölnbo marmorbrott AB
Ägare: K Otto Peterson, Bengt Ottoson
Kommun: Södertälje

Historisk beskrivning av anläggningen:

Bröt och bearbetade egen och från italien importerad marmor. Efter 1956 tillverkning av mortlar och prydnadsföremål.
1928 som mest 45 anställda, 1948 30 anställda.


Källor, tryckta:
Folk och näringar i Mölnbo samhälle, Mölnbo Folketsparkförening och ABF (1988). Silvén Garnert, E, Marmor och mortlar i Mölnbo, Sörmlandsbygden (1987), särtryck. Stenhuggarminnen, M Rehnberg, red. (Stockholm 1973). Sveriges städer och samhällen, jämte landsbygd: Södermanland del IV (Göteborg 1949)

Källor, otryckta:
Industriinventering, Torekällbergets museum 1990.Tillbaka