Lina tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Tegel till fasader, bl a Stockholms stadshus och KTH. 1905 Kiholms tegelbruk ägare, 1914 i AB Mälardalens tegelbruk.

Verksamhet aktiv: 1783 - 1970

Anläggningar:
Namn: Lina tegelbruk
Ägare: Johan von Engeström, Kiholms, AB Mälardalens
Kommun: Södertälje
Nuvarande funktion: 1990 Ugnsbyggnader, torkar, ugnar, brukskontor och arbetarbostäder kvar. Användes för plastbåtstillverkning och gummiverkstad.

Källor, otryckta:
Industriinventering, Torekällbergets museum, 1990.Tillbaka