Lignoma cementvarufabrik

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Lignomaplattor 1942 63 arbetare, 2 tjänstemän.

Verksamhet aktiv: 1943 -

Anläggningar:
Namn: Lignoma cementvarufabrik
Ägare: AB Wallenberg och son
Kommun: Södertälje

Källor, otryckta:
Industriinventering, Torekällberget 1990.Tillbaka