Lerviks tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: 1930-talet murtegel.

Verksamhet aktiv: 1885 - efter 1930

Anläggningar:
Namn: Lerviks tegelbruk
Ägare: Från 1914 AB Mälardalens
Kommun: Södertälje
Nuvarande funktion: 1990 oputsad tegelbyggnad, arbetarbostad i dåligt skick.

Källor, otryckta:
Industriinventering, Torekällbergets museum 1990.Tillbaka