Igelsta ångsåg

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: 1914 ny anläggning - mönstersågverk för sin tid. 1925 Norrköpings exporthyvleri. 1935 Igelsta Trävaru AB 1949 160 anställda. 1950 ca 200 anställda. Brädgård i Stockholm, egen bogserbåt och 10-tal lastbilar.

Verksamhet aktiv: 1895 - 1978

Övrigt: Bilder Nordiska museet Aeromaterial D1800-1802; M 481-482. Torekällberget, Box Igelsta (se inventeringsblankett)

Anläggningar:
Namn: Igelsta ångsåg
Kommun: Södertälje
Adress: Igelstaviken

Källor, otryckta:
Industriinventering, Torekällbergets museum, 1990.Tillbaka