Igelsta Tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Tegel. Flera olika ägare.

Verksamhet aktiv: 1850 - 1890

Anläggningar:
Namn: Igelsta tegelbruk
Ägare: Sjökapten Fitinghoff, följd av flera
Kommun: Södertälje
Adress: Igelsta gård

Källor, otryckta:
Industriinventering, Torekällbergets museum, 1990.Tillbaka