Bröderna Gustafssons Stenhuggeri

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Kallas även Berget eller Marmorberget, under 1900-talet Nedre berget eller nedre brottet. Marmorbrott. Sten till bl a Nordiska museet och Stadshuset. 1896 - 12 anstälda, 1949 - 27 anställda.

Verksamhet aktiv: 1889 - 1966

Övrigt: Bilder: Torekällberget Box Vårdinge socken, neg 8946. Vårdinge hembygdsförenings arkiv.

Anläggningar:
Namn: Bröderna Gustavssons Stenhuggeri
Kommun: Södertälje
Adress: Hjortsberga gods, Mölnbo

Källor, otryckta:
Industriinventering, Torekällbergets museum, 1990.



Tillbaka