Södertörns cementgjuteri

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Grundsten, brunnsringar, muffrör, kulvertar

Verksamhet aktiv: 1940 -

Anläggningar:
Namn: Södertörns Cementgjuteri
Kommun: Södertälje

Källor, otryckta:
Industriinventering, Torekällbergets museum 1990.



Tillbaka