Södertälje Sprithandelsbolag

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Punsch- och likörbryggeri.. 1896 3 män anställda. I Badhotellets bottenvåning.

Verksamhet aktiv: 1892 -

Övrigt: Bilder: Torekällberget: B Lundgren 73, T Dufwa 101, 102.

Anläggningar:
Namn: Södertälje sprithandelsbolag
Kommun: Södertälje
Adress: Badhotellet

Namn: Södertälje Nya Sprithandelsbolag
Kommun: Södertälje

Källor, otryckta:
Industriinventering, Torekällbergets museum 1990.Tillbaka