Sundsörs tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Murtegel. Tegelbruk sedan medeltiden. 1905 Skeppades mur- och taktegel till Stockholm. 1944 - sommartid 20-25 anställda 1946 - nytt bruk 20 anställda.

Verksamhet aktiv: 1850 - 1979

Övrigt: Bilder: Södermanlands läns museum: Bianchini box Turinge sn 140/78-6-7 + Sundsörs gård. Torekällberget: Turinge sn, Neg 8551, 8548; grupp 9547 vy.

Anläggningar:
Namn: Sundsörs tegelbruk
Kommun: Nykvarn
Adress: Sundsörs gods
Nuvarande funktion: Nya bruket välbevarat, delar av gamla bruket välbevarat. Det av större godsanläggning.

Källor, otryckta:
Industriinventering, Torekällbergets museum 1990.Tillbaka