Snickerifabrik

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: 1952: Sågade, hyvlade trävaror, byggnadssnickerier. Byggnadssnickerier även på export. 30 anställda.

Verksamhet aktiv: 1918 - efter 1950

Anläggningar:
Namn: Snickerfabriken
Kommun: Södertälje

Källor, otryckta:
Industriinventering, Torekällbergets museum 1990.Tillbaka