AB LIVA Fabriker

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Margarinproduktion. AB Liva Fabriker var namnet på det kluster av margarinfabriker som Unilever kontrollerade. AB Liva Fabrikers verksamhet lokaliserades 1961 till Lidingö där en ny fabrik byggdes. 1992 lades fabriken ned och margarintillverkningen flyttades till Helsingborg.

Verksamhet aktiv: 1946 - 1992

Anläggningar:
Namn: AB Liva Fabriker
Kommun: Lidingö
Adress: Gåshaga

Referenser:
http://www.unileverhistoria.se/Om-Unilever/

http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A5shagaTillbaka