Ragnhildsborgs tegelbruk

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Tagtegel. 1903 Två anläggningar Norra i Brunnsäng 45 arbetare, läggs ner 1915. Södra 25 arbetare läggs ner 1939.

Verksamhet aktiv: 1775 - 1939

Anläggningar:
Namn: Ragnhildsborgs tegelbruk
Kommun: Södertälje
Adress: Brunnsäng i ena fallet.

Källor, tryckta:
Olsson, Lars-Erik, Tegelbruk i Sverige, 1987

Källor, otryckta:
Industriinventering, Torekällbergets museum 1990.Tillbaka