Nordisk Hälsokost Lindell AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Kvarnproduktionsindustri. Tillverkning av frukostflingor och andra hälsoprodukter. 9-10 anställda. Företaget grundades 1949. 1992 köptes företaget av Svante Lindell

Verksamhet aktiv: 1949 -

Anläggningar:
Namn: Nordisk Hälsokost Lindell AB
Kommun: Stockholm
Adress: Sandsborgsvägen 50

Referenser:
http://www.nordiskhalsokost.se/historia.asp

http://www.emfas.se/company/5560529454/0Tillbaka