W. Becker AB

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: W. Becker AB; färgtillverkning W. Becker AB flyttade tilll Lövholmen från Ladugårdsgärde 1902. Carl Wilhelm Becker kom till Stockholm 1864. Året efter ankomsten till Sverige startade Becker en färghandelsrörelse i Stockholm. Den fick namnet Becker & Leidig och låg på Malmtorgsgatan 5 på Norrmalm. 1868 ändrade han namnet på rörelsen till Firma Wilhelm Becker. I butiken på Malmtorgsgatan såldes torra färger (pigment), oljor, lacker, fernissor, oljerivna färger och penslar. Becker öppnade 1878 en andra butik, för att 1906 ha sju butiker. Den egna tillverkningen ägde endast rum i butiken på Malmtorgsgatan. 1874 startar Becker Sveriges första färg- och fernissfabrik. (Bivegård & Vikström, sid 18) Sedan 1 januari 2001 ägs Alcro-Beckers av Tikkurila Oy. Tikkurila grundades 1862 och är en av Europas största färgtillverkare. Alcro-Beckers och Tikkurila tillhör Kemira-gruppen. Kemira-gruppen består av företag inom kemisk industri och har tillverkning i mer än trettio länder. Se: http://www.alcro-beckers.com/brands/index.html http://www.alcro-beckers.com/about/milestones.html http://www.beckers.se

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: W. Becker AB
Ägare: W. Becker AB
Kommun: Stockholm; Liljeholmen
Fastighets beteckning: Lövholmen 12; idag delad i Lövholmen 12 och 16
Adress: Lövholmsbrinken 1, 3
Nuvarande funktion: Lövholmen 12: Okänt Lövholmen 16: Konsthall - Färgfabriken se: http://www.fargfabriken.se/index.php?reqdoc=vadarfargfabriken&lang=swe
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

W. Becker AB; färgtillverkning

Byggnader:
Stort antal byggnader från olika epoker.

Lövholmen 12 fastighetsägare 2008:
LÖVHOLMSGRÄND 12 EXPLOATERING,
Adress saknas, 169 83, SOLNA

Lövholmen 16 (byggnad VII i inventeringen = "Färgfabriken") fastighetsägare 2008:
LINDÉNGRUPPEN AB,
BRUKSGÅRDEN, 263 83, HÖGANÄS


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Ytterstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 418-419 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_07.pdf pdf sid nr 11-12

Bergman, Stig: De första hundra åren, Stockholm 1965

Bivegård, Leif, Vikström Jonas: Beckers färgtillverkning på Lövholmen i Stockholm : en industrihistorisk undersökning, 2008 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/Beckers.pdf

Värdefulla industrimiljöer (Stockholms Stadsmuseum 1984) sid 275-286 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Vardefulla_Industrimiljoer_I_Stockholm_1984_08.pdf pdf sid nr 21-32

Källor, otryckta:
Alcro Beckers AB arkiv finns hos Centrum för Näringslivshistoria se: http://www.naringslivshistoria.se

Alcro Beckers - Från då till nu se: http://www.mosebackemedia.se/ola/foretagsbok.pdf

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Vardefulla_Industrimiljoer_I_Stockholm_1984_08.pdf

http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/Beckers.pdf

http://www.beckers.se/

http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=1&action=visaPost&fritext=l%F6vholmen&start=0&mediaId=11855&post=3Tillbaka