Olsson & Rosenlund brädgård och hyvleri

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Olsson & Rosenlundsföretagen: brädgård, hyvleri. Olsson & Rosenlunds AB, ett byggnadsmaterialföretag som bedrivit tillverkning försäljning av trä- och tegelvaroroch från 1882 och fram till på 1980-talet. Under större delen av 1900-talet har företaget också varit en stor markexploatör i Stockholmsområdet (i Hägersten, Mälarhöjden, Västertorp och Sollentuna och Hägerstensåsen). Fram till 1930 bedrevs också jordbruk på Hägerstens gård.

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Olsson & Rosenlund
Ägare: Olsson & Rosenlund
Kommun: Stockholm; Hägersten
Fastighets beteckning: Hägersten 2:1 (då); motsv. idag av Träpatronen
Adress: Jakobsdalsvägen
Nuvarande funktion: Anläggningen riven. Här finns sedan slutet av 1980-talet ett bostadsområde med flerfamiljshus.
Utrustning kvar: Anäggningen riven.

Historisk beskrivning av anläggningen:

Olsson & Rosenlundsföretagen: brädgård, hyvleri.

Ursprunglig verksamhet: Hägerstens såg- och tegelverk. 1894 köptes fastigheten av Olsson & Rosenlund. Sågningen upphörde på 1940-talet.

Anäggningen/byggnaderna fanns kvar till 1980-talet. I slutet av 1980-talet byggdes flerfamiljshus på platsen.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Ytterstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 396-399 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_05.pdf pdf sid nr 1-4

Om företaget/koncernens omfattande tegeltillverkning: Olle Nilson: Tegelriket; (2000) 2006. Dokumenterar takteglet, bruken, grosshandlarna i Heby, Vittinge, Huddunge, Sala, Jugansbo, Östervåla, Harbo, Tärnsjö, Västerfärnebo, Möklinta.

Om företaget: Bo G. Hall: Olsson & Rosenlund i Hägerstenshamnen i Tidig industri i Hägersten, utgiven av Hägerstens Hembygdsförening (Hägerstensbygden 1992, Årgång 26, Volym 29, ISSN 0284-9372)

Källor, otryckta:
Arkivet efter Olsson & Rosenlund AB finns hos Centrum för Näringslivshistoria, se: http://www.naringslivshistoria.se

Läs mer om Olsson & Rosenlund på wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Olsson_%26_Rosenlund

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_05.pdf

http://www.naringslivshistoria.seTillbaka