Mårtenssons Partiaffär AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Styckning av kött, företrädelsevis gris. Antalet anställda 50-99. Rörelsen är moderbolag i en privat koncern.

Verksamhet aktiv: 1972 -

Anläggningar:
Namn: Mårtenssons Partiaffär AB
Kommun: Stockholm
Adress: Slakthusgatan 8

Referenser:
http://www.121.nu/onetoone/foretag/martenssons-partiaffar-aktiebolag-D431Tillbaka