Prime Food Produktion AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Förtaget förädlar nöt- och fläskprodukter, samt tillverkar köttråvara till kebab. Företaget såg dagens ljus i Skåne på 60-talet, då man styckade nöt- och fläskkött. Runt 1988 flyttade den delen av verksamheten till Stockholms-regionen. Sedan dess har sortimentet utökats.

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Prime Food Produktion AB
Kommun: Stockholm
Adress: Hallvägen 9

Referenser:
http://www.infodirekt.se/item/322486

http://www.slakthusomradet.nu/ftgregister/detaljer.asp?ID=332

http://primefoodproduktion.com/index.htmlTillbaka