Stockholms Butikskött Försäljning AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Styckning och förädling av kött (lamm, nöt, kalv och fläsk). Företaget grundades 1978 av Bo Östlund(under namnet Bosses kött) och flyttade till Slakthusområdet 1993 under namnet Lammgrossisten i Stockholm AB. År 2000 ändrades namnet till det nuvarande. Antalet anställda 20-49.

Verksamhet aktiv: 1978 -

Anläggningar:
Namn: Stockholms Butikskött Försäljning AB
Kommun: Stockholm
Adress: Hallvägen 4-6

Referenser:
http://www.stockholmsbutikskott.se/

http://www.slakthusomradet.nu/ftgregister/detaljer.asp?ID=360

http://www.121.nu/onetoone/foretag/stockholms-butikskott-forsaljning-abTillbaka