Sven P MatKompaniet AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Företaget, som grundades år 1979 under namnet SP Kött AB, började som ett företag med styckning av kött som huvudsyssla. 1987 bytte företaget inriktning och började producera hamburgare och kebab för storkök. År 1998 ändrades namnet tilll det nuvarande. 28 anställda. Den årliga omsättningen uppgår till ca 170 MSEK, den årliga produktionen till ca. 4.600 ton köttprodukter. Till kunderna räknas även Axfood, ICA, Coop, Servera m.fl.

Verksamhet aktiv: 1979 -

Anläggningar:
Namn: Sven P MatKompaniet AB
Kommun: Stockholm
Adress: Hallgränd 5-9

Referenser:
http://www.svenpmatkompaniet.se/

http://www.slakthusomradet.nu/ftgregister/detaljer.asp?ID=369Tillbaka