T G:s Kött i Parti AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Tillverkare av och grossist för charkuteri- och övriga köttvaror. Företaget är moderbolag för en koncern. 20-talet anställda.

Verksamhet aktiv: 1976 -

Anläggningar:
Namn: T G:s Kött i Parti AB
Kommun: Stockholm
Adress: Styckmästargatan 9

Referenser:
http://www.hitta.se/ViewDetailsPink.aspx?vad=T-G%3as+K%f6tt+i+Parti+AB&Vkiid=0fmLOmWYzX0wyRWSq7hLeQ%253d%253d&Vkid=1690632&isAlternateNumberResult=False

http://www.121.nu/onetoone/foretag/t-gs-kott-i-parti-aktiebolag-01FC

http://www.slakthusomradet.nu/ftgregister/detaljer.asp?ID=374Tillbaka