Bröderna Carlsson Charkuterier

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Fryshusverksamhet samt styckning av nöt- och griskött. Charktillverkning. Bröderna Carlsson Charkuterier, ett företag med 40 anställda, omsätter 115 mkr årligen, vilket motsvarar 4500 ton. Företagets kundkrets inbegriper butiker och grossister, samt i viss mån restauranger. Bröderna Carlsson Charkuterier ingår i Swede Beef och Swede Ham-grupperna.

Verksamhet aktiv: 1989 -

Anläggningar:
Namn: Bröderna Carlsson Charkuterier
Kommun: Stockholm
Adress: Hallvägen 18-26

Referenser:
http://www.brodernacarlsson.net/

http://www.slakthusomradet.nu/ftgregister/detaljer.asp?ID=378

http://www.121.nu/onetoone/foretag/tornfrys-produktions-aktiebolag-773CTillbaka