Gourmet Service i Årsta AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Livsmedels- och dryckesproduktion samt tillverkning av tobaksvaror. Ca 24 anställda. Produktion senap, ketchup mm. Företaget köptes 2003 av koncernen Sardus.

Verksamhet aktiv: 1994 -

Anläggningar:
Namn: Gourmet Service i Årsta AB
Kommun: Stockholm
Adress: Vindkraftsvägen 5

Referenser:
http://www.emfas.com/company/S-5564936457-32479172/0;jsessionid=3DFAC27A8C07A6D87E2E9FB6ADA9360C

http://www.cisionwire.se/sardus/sardus-forvarvar-gourmet-service-abTillbaka