Contiga AB

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Contiga tillverkar stål- och betongkonstruktioner för alla slags byggnader. Företaget har sitt ursprung i företaget Norrtälje Svets, vars grundare 1973 nu är VD för Contiga AB som har haft mellan 100-199 anställda.

Verksamhet aktiv: 1986 -

Anläggningar:
Namn: Contiga AB
Kommun: Norrtälje
Adress: Vintergatan 7

Referenser:
http://www.contiga.se/

http://www.i-norrtalje.se/f/122011Tillbaka