Lundblads smide

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Lundblads smide

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Lundblads Smide
Kommun: Stockholm; Enskede Gård
Fastighets beteckning: Renseriet 1
Adress: Tjurhornsgränd 5-7
Nuvarande funktion: Byggnaderna rivna. Parkeringsplats (Ortofoto 2006)
Utrustning kvar: Byggnaderna rivna.

Historisk beskrivning av anläggningen:

Lundblads smide

Byggnaderna rivna (ingen uppgift om när).

Ursrpunglig verksamhet: "Vägglus-rökeri" Cyanvätebehandling.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Ytterstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 380-381 även på Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_03.pdf pdf sid nr 5-6

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004083_03.pdfTillbaka