Maxit AB

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Vid Maxit AB:s anläggning på Lövholmen tillverkas torrbruk. 2006 tillverkades cirka 60 000 ton. Från och med den 1 januari 2010 heter företaget Weber.

Verksamhet aktiv: 2003 - 2010

Anläggningar:
Namn: Maxit AB
Kommun: Stockholm
Fastighets beteckning: Lövholmen 15

Referenser:
http://planer.sbk.stockholm.se/SBKPlanTemplates/DocumentDownload.aspx?FileId=1020212&FileName=PM.PDF&DataSource=2

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/weber/pressrelease/view/maxit-ab-byter-namn-303632

http://www.maxit.se/33586Tillbaka