Augusta Janssons karamellfabrik

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Augusta Janssons karamellfabrik. Augusta Janssons butik låg på Linnégatan 67 i kvarteret Lyran, d v s kvarteret närmast norr om kvarteret där fabriken låg (kv Neptunus)

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Augusta Janssons karamellfabrik
Ägare: Augusta Janssons karamellfabrik
Kommun: Stockholm; Östemalm
Fastighets beteckning: Neptunus 19
Adress: Styrmansgatan 35
Nuvarande funktion: Okänd
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

Augusta Janssons karamellfabrik i gårdshuset.

Byggnaderna kvar (ortofoto 2006)


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 340-341 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_15.pdf pdf sid nr 13-14

Wästberg, Per Salighetens doft hos Augusta Jansson Sankt Eriks årsbok 1998

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_15.pdfTillbaka