AB Vin- och spritcentralens lager

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: AB Vin- och spritcentralens lager. AB Vin- & Spritcentralen bildades 1917.

Verksamhet aktiv: 1917 -

Anläggningar:
Namn: AB Vin- och spritcentralens lager
Kommun: Stockholm; Vasastaden
Fastighets beteckning: Städet 9
Adress: Sankt Eriksgatan 119-125, Dalagatan 96-100, Norra Stationsgatan 55-57
Nuvarande funktion: Kontor, lager, tryckeri, Vin & Sprithistoriska museet.
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

AB Vin- och spritcentralens lager till och med 1966.

1967 flyttades hela verksamheten till en ny anläggning i Årstaviken. Senare även: kontor, tryckeri, Vin & Sprithistoriska museet (startat 1967).

Byggnaden:
Uppförd mellan 1920-1924. Arkitekt Cyrillus Johansson


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 318-319 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_14.pdf pdf sid nr: 53-54

Innerstadsinventeringen - Nordvästra Vasastaden / Stockholms stadsmuseum sid 201-202 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Nordvastra_Vasastaden__byggn_inv_1989_08.pdf pdf sid nr 19-20

Vinlagerhus å kv. Städet i Stockholm Byggmästaren 1923, s. 225-236

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (ej tryckt)

Läs mer på Vin & sprithistoriska museets web-plats http://www.vinosprithistoriska.se/?id=1631

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_14.pdf

http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Nordvastra_Vasastaden__byggn_inv_1989_08.pdf

http://www.vinosprithistoriska.se/?id=1631Tillbaka