Stockholms Allmänna Restaurang AB - SARA

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: SARA - Stockholms Allmänna Restaurang AB, kontor och fabrik. Restaurang Röda Berget i bottenvåningen. Stockholms Folkrestauranger bildades 1913 för att skilja restaurangverksamheten från utminuteringen av alkohol. Verksamheten rekonstruerades 1915 i ett nytt bolag, Stockholms Allmänna Restaurangaktiebolag, SARA. se: http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1639&epslanguage=SV

Verksamhet aktiv: 1915 -

Anläggningar:
Namn: Stockholms Allmänna Restaurang AB
Kommun: Stockholm; Vasastaden
Fastighets beteckning: Härden 14
Adress: S: t Eriksgatan 113, Hälsingegatan 24, 26
Nuvarande funktion: Okänd
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

SARA - Stockholms Allmänna Restaurang AB, kontor och fabrik.
Restaurang Röda Berget i bottenvåningen.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 288-289 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_14.pdf pdf sid nr 23-24

Källor, otryckta:
SARA - Stockholms Allmänna Restaurang AB:s arkiv finns hos Centrum för Näringslivshistoria, se: http://www.naringslivshistoria.se Läs mer om SARA-bolaget på http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1639&epslanguage=SV

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_14.pdf

http://www.naringslivshistoria.se

http://www.naringslivshistoria.se/templates/Article.aspx?id=1639&epslanguage=SVTillbaka