Apotekarnes Mineralvattenfabrik AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Apotekarnes Mineralvattenfabrik AB Grundades 1874. Bryggerier vid Nybrogatan (kv. Brunfisken och senare även kv. Rudan Större/kv. Guldfisken). 1928 övergick aktiemajoriteten till AB Stockholms bryggerier.

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: Apotekarnes Mineralvattenfabrik AB
Kommun: Stockholm; Vasastaden
Fastighets beteckning: Blästern 13
Adress: Hälsingegatan 47-49
Nuvarande funktion: Lager, kontor, industrihotell; flera om och tillbyggnader.
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

Apotekarnes Mineralvattenfabrik AB lät uppföra byggnaderna 1931-1934 (arkiteket Edward Bernhard)
I drift mellan 1934 och 1972.

1979: Lager och kontor för bl.a Siemens, Ahlsell, Calor Celsius.

Flera om och tillbyggnader efter bryggeriverksamhetens avvecklande.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 276-277 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_14.pdf pdf sid nr 11-12

Värdefulla industrimiljöer (Stockholms Stadsmuseum 1984) sid 75-86 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Vardefulla_Industrimiljoer_I_Stockholm_1984_03.pdf pdf sid nr 16-26

Apotekarnes mineralvattens aktiebolag 1875-1935 : minnesskrift Stockholm 1935

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt)

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_14.pdf

http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Vardefulla_Industrimiljoer_I_Stockholm_1984_03.pdfTillbaka