Svenska Tobaks AB

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Svenska Tobaks AB. AB Svenska Tobaksmonopolet bildades 1915 och uppförde anläggningar över hela landet. Sedan 1992 en del av Swedish Match. Historik, se: http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Foretagshistorik/AB-Svenska-tobaksmonopolet/

Verksamhet aktiv: 1915 -

Anläggningar:
Namn: Svenska Tobaks AB
Ägare: Svenska Tobaks AB
Kommun: Stockholm; Södermalm
Fastighets beteckning: Tobaksmonopolet 1
Adress: Maria Bangata 2-6
Nuvarande funktion: Kontor, lager
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

Svenska Tobaks AB: Fabrik, kontor och lager.

Tillverkningen av tobaksvaraor upphörde 1965.

Från 1917 och framåt uppfördes flera byggnader:
1917-1922 fabrik: ark. Emil Lindqvist/Ivar Tengbom
1924 1926 lager m m : ark. T A Bergen/Eskil Sundahl
1933-1934 kontor: ark. Ivar Tengbom
1936-1939 utbyggnad lager: ark. T A Bergen.

Arkitekturhistoriskt och byggnadsteknikhistorisk intressant byggnader. En viktig roll i byggandet har Industribyggnadsbyrån och T A Bergen. Främst den stora lagerbyggnaden längs Maria Bangata brukar (1924 1926) brukar anges som en milstolpe i modernt rationellt industribyggande (se Brunnström sid 148-149).


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 258-259 även på Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdf pdf sid nr 83-84

Brunnström, Lisa: Den rationella fabriken : om funktionalismens rötter, Umeå 1990; fr a sid 148-149

Värdefulla industrimiljöer (Stockholms Stadsmuseum 1984) sid 366-378 även på Stockholmskällan http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Vardefulla_Industrimiljoer_I_Stockholm_1984_12.pdf pdf sid nr 1-13

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt)

Bild http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=1&action=visaPost&fritext=tobaksmonopolet&start=0&mediaId=16114&post=3

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdf

http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Vardefulla_Industrimiljoer_I_Stockholm_1984_12.pdf

http://www.stockholmskallan.se/index.php?sokning=1&action=visaPost&fritext=tobaksmonopolet&start=0&mediaId=16114&post=3Tillbaka