Axel G Jansson smides & mekaniska verkstad

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: Axel G Jansson smides & mekaniska verkstad. Företaget grundades av fabrikör Axel G Jansson 1909 under firmanamnet Ax. G. Jansson. Man tillverkade järn- och plåtarbeten på beställning, till exempel järnkonstruktioner, cisterner och byggnadssmiden. Tidigare adress: Renstiernasgatan 30 (Adresskalender 1924/Söderskivan)

Verksamhet aktiv: 1909 -

Anläggningar:
Namn: Axel G Jansson smides & mekaniska verkstad
Kommun: Stockholm; Södermalm
Fastighets beteckning: Gurkan 2
Adress: Katarina Bangata 77; Ljusterögatan 2
Nuvarande funktion: Från 1978: Orionteatern
Utrustning kvar: Okänt

Historisk beskrivning av anläggningen:

Axel G Jansson smides & mekaniska verkstad.
Företaget grundades av fabrikör Axel G Jansson 1909 under firmanamnet Ax. G. Jansson. Man tillverkade järn- och plåtarbeten på beställning, till exempel järnkonstruktioner, cisterner och byggnadssmiden.

Flyttade till adress Katarina Bangata 1929-30.

Verksamheten på Katarina Bangata upphörde i april 1978.
Lokalerna används sedan dessa av Orionteatern.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 208-209 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdf pdf sid nr 34-34

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt)

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_13.pdf

http://www.orionteatern.se/sida.asp?visa=9

http://sv.wikipedia.org/wiki/Axel_G_Jansson_Smide_&_Mekanisk_VerkstadTillbaka