ICA Storhushåll

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: ICA Storhushåll Tidigare: Speceristernas Varuinköp: I och med att verksamheten i Stockholm började bli ohanterlig med kontor och lager utspridda på ett flertal platser, fanns ett behov av att samla allt under samma tak. En egen distributionscentral började därför byggas på Lindhagensgatan. Nybyggnationen kunde tas i bruk vid årsskiftet 1934–1935. http://www.ica-historien.se/teman/artiklar/pdf/ar010103.pdf

Verksamhet aktiv: -

Anläggningar:
Namn: ICA Storhushåll
Ägare: ICA Storhushåll
Kommun: Stockholm (Stadsholmen)
Fastighets beteckning: Paradiset 26
Adress: Lindhagensgatan 114, 116; Strandbergsgatan 45

Historisk beskrivning av anläggningen:

ICA Storhushåll

Tidgare Speceristernas Varuinköp (lager, kontor, kafferosteri bageri m m)


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 174-175 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_12.pdf pdf sid nr 11-12

Källor, otryckta:
Läs mer om ICA-koncernen på Centrum för Näringslivshistorias web: http://www.naringslivshistoria.se/templates/ArticleSearch.aspx?id=1137&epslanguage=SV http://www.naringslivshistoria.se och om Speceristernas varuinköp http://www.ica-historien.se/teman/artiklar/pdf/ar010103.pdf http://www.ica-historien.se/

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_12.pdfTillbaka