AB Betongindustri

Branch: Byggnadsmaterial

Verksamhets beskrivning: AB Betongindustri grundat 1931-1932 av Axel Eriksson. Sveriges första betongindustri. Ingår idag i HeidelbergCement-koncernen

Verksamhet aktiv: 1932 -

Anläggningar:
Namn: AB Betongindustri
Kommun: Stockholm; Stadshagen
Fastighets beteckning: Kojan 9; Lyckolandet (2008); Hänryckningen (2008)
Adress: Hornsbergsvägen 14-16
Nuvarande funktion: Anläggningen riven (ortofoto 2006). Detaljplanelagt (Detaljplan 2000-05724) för bostadsbebyggelse. Nordvästra Kungsholmen / Lindhagagenområdet
Utrustning kvar: Anläggningen riven (ortofoto 2006)

Historisk beskrivning av anläggningen:

AB Betongindustri grundat 1931-1932 av Axel Eriksson.
Sveriges första betongindustri.
AB Betongindustri har från starten 1931-1932 funnits i Hornsberg.

Ingår idag i HeidelbergCement-koncernen
(http://www.heidelbergcement.com/se/sv/betongindustri/om_oss/historik.htm)

Anläggningen riven (ortofoto 2006)

På området ska det nu byggas bostäder.
Detaljplanelagt (Detaljplan 2000-05724) för bostadsbebyggelse. Nordvästra Kungsholmen / Lindhagagenområdet


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 164-165 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_12.pdf pdf sid nr 1-2

Stadsvandringar nr 4, sid 75 http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0005756_01.pdf pdf sid nr 7

Källor, otryckta:
Nuvarande ägare och historik: http://www.heidelbergcement.com/se/sv/betongindustri/om_oss/historik.htm

Områdets framtid: http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Ovriga-byggprojekt-i-innerstaden/Lindhagen/

Om cement som bygnadsmaterial: http://www.lansmuseum.a.se/byggnadsvard/byggvillor.cfm?in_idnr=211

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_12.pdf

http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0005756_01.pdf

http://www.heidelbergcement.com/se/sv/betongindustri/om_oss/historik.htm

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Exploateringskontoret/Ovriga-byggprojekt-i-innerstaden/Lindhagen/Tillbaka