Mjölkcentralen (Stockholm)

Branch: Livsmedel

Verksamhets beskrivning: Mjölkcentralen/ARLA; ursprungligen Stockholms mjölkförsäljningsbolag.

Verksamhet aktiv: 1900 - 1985

Anläggningar:
Namn: Mjölkcentralen/ARLA
Kommun: Stockholm; Norrmalm
Fastighets beteckning: Läkaren 9, 8 (2008)
Adress: Torsgatan 12-16; Dalagatan 3-7; Kammakargatan 74; Tegnérgatan 59-61
Nuvarande funktion: Rivet. Merparten av kvarteret består idag av moderna kontorshus uppförda i slutet av 1980-talet.
Utrustning kvar: Ej känt

Historisk beskrivning av anläggningen:

Mjölkcentralen/ARLA

Redan 1882 etablerades mejeriverksamhet i kvarteret. 1915 bildas Mjölkcentralen och flera av de stora karaktäristiska byggnaderna tillkommer. Omfattande utvidgning 1936-43. 1975 Mjölkcentralen Arla. 1981 Arla. 1982 fortfarande viss mejeriproduktion. Verksamheten avvecklad under 1980-talet. Rivet. Merparten av kvarteret består idag av moderna kontorshus uppförda i slutet av 1980-talet.

2008 har Arla sitt Stockholmsmejeri i Järfälla.


Källor, tryckta:
Industrimiljöer i Stockholm - Innerstaden (Stockholms Stadsmuseum 1980) sid 140-141 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_10.pdf pdf sid nr 27-28

Värdefulla industrimiljöer (Stockholms Stadsmuseum 1984) sid 255-274 även på Stockholmskällan: http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Vardefulla_Industrimiljoer_I_Stockholm_1984_08.pdf pdf sid nr 1-20

Lindorm, Per Erik: Fyrtio år med mjölkcentralen 1915-1955 : en bokfilm 1955

Rudeberg, Gillis: Mjölkcentralen : Lantmännens mjölkförsäljningsförening u.p.a. 1915-1945 minnesskrift 1945

Norberg, Kerstin: Den stora branden på Mjölkcentralen 2007

Källor, otryckta:
Industriinventering 1970-71 (Stockholms Stadsmuseum, ej tryckt)

Mjökcentralen / Arlas arkiv finns hos Centrum för Näringslivshistoria

Läs mer om Arla historia på: http://www.arlafoods.se/templates/PlainPage2.aspx?id=6530 och http://www.naringslivshistoria.se/templates/Arla/StartPage.aspx?id=1996&epslanguage=SV samt http://www.naringslivshistoria.se/templates/Search.aspx?id=87&epslanguage=SV&quicksearchquery=mj%c3%b6lkcentralen Arlas nuvarande anläggningar: http://www.arlafoods.se/templates/PlainPage.aspx?id=6514

Referenser:
http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/SMF/SD/SSMB_0004082_10.pdf

http://www.stockholmskallan.se/php/fupload/KUL/SSM_Vardefulla_Industrimiljoer_I_Stockholm_1984_08.pdf

http://www.arlafoods.se/

http://www.cfn-presenterar-historien-om-arla.se/templates/Arla/StartPage.aspx?id=1996&epslanguage=SVTillbaka